تست هوش جمع اعداد روی توپ ها
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ مجله

همانطور که درون تصویر نیز مشخص شده، ۸ توپ داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند. آیا می توانید سه تا از آنها را گزينش نمایید بطوری که مجموع این سه عدد برابر ۳۰ باشد.

آیا این کار ممکن هست؟ اگر نه چرا و اگر بله، چگونه.

توضیح: این معما با عنوان ‘مجموع سه عدد فرد برابر ۳۰ شود’ نیز معروف هست.

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

♦◊♦

پاسخ تست هوش

اگر بخواهیم از دیدگاه منطق ریاضی نگاه کنیم و اعداد را به همان صورت که درون تصویر مشخص شده ببینیم، پاسخی وجود ندارد، چون تمامي توپها، اعداد فرد هستند و مجموع سه عدد فرد، همواره فرد هست.

ولي شاید بتوانیم از زاویه دیگری نگاه کنیم. توپ شماره ۹، می تواند عدد ۶ باشد (یا اینطور فرض شود). درون این صورت جوابی برای این معما خواهیم داشت:

 ۱۱+۱۳+۶=۳۰


منبع : ihoosh.ir


مطالب پیشنهادی